Je bekijkt nu Toneelboekje

Toneelboekje

De Fryske Krite Beetsterzwaag heeft mij opnieuw gevraagd het toneelboekje te ontwerpen. In januari ging het toneelstuk “Dokterke boartsje” in premiere. Een verhaal dat zich in de zeventiger-jaren afspeelde. Daaraan heb ik de tekeningen, de lettertypes en de kleur van de foto’s (met een gelige tint) aangepast. 1600 boekjes met deze mooie tekeningen (ook door Studio Lyts Tomke) zijn door het hele dorp verspreid.